Het getal van de dag: 177D H T E
Is 177 even of oneven?


0
200
177
/   \
177
/   \
Is 177 een priemgetal?

Schrijf 177 in het binair getallenstelsel.

Maak de volgende sommen.
Afronden doe je op 1 cijfer achter de komma.

177 + 20 =
177 + 24 =
177 - 78 =
177 - 105 =
177 x 3,7 =
177 x 1,7 =
177 : 3,9 =
177 : 7,7 =
Schrijf 177 in Romeinse cijfers.