Het getal van de dag: 139D H T E
Is 139 even of oneven?


0
200
139
/   \
139
/   \
Is 139 een priemgetal?

Schrijf 139 in het binair getallenstelsel.

Maak de volgende sommen.
Afronden doe je op 1 cijfer achter de komma.

139 + 1 =
139 + 55 =
139 - 51 =
139 - 132 =
139 x 1,4 =
139 x 8 =
139 : 1,8 =
139 : 1,2 =
Schrijf 139 in Romeinse cijfers.