Het getal van de dag: 65D H T E
Is 65 even of oneven?


0
200
65
/   \
65
/   \
Is 65 een priemgetal?

Schrijf 65 in het binair getallenstelsel.

Maak de volgende sommen.
Afronden doe je op 1 cijfer achter de komma.

65 + 98 =
65 + 127 =
65 - 42 =
65 - 41 =
65 x 3,8 =
65 x 2,3 =
65 : 4 =
65 : 13,7 =
Schrijf 65 in Romeinse cijfers.